ที่ตั้งหน่วยงาน

88/21
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์. 02 590 3162
อีเมล์ 
nhubenja@gmail.com 


ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน