ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขฯ


ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 2562


ร่วมสังเกตการณ์เปิดซองสอบราคา

วันเปิดซอง :
สถานที่ : 88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หน่วยงาน : กองโรคติดต่อทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-5903163
โทรสาร : 02-9659213



ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน