แนวทางการสรุปวิเคราะห์โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมฯ

เป็นเอกสารในการสนับสนุนด้านวิชาการ ในการสรุป วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศ 

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. การจัดการด้านน้ำปลอดภัย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 174 ครั้ง)
  2. การจัดการด้านอาหารปลอดภัย (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 191 ครั้ง)
  3. การจัดการด้านส้วมสาธารณะ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 150 ครั้ง)
  4. การจัดการด้านน้ำเสีย น้ำขัง (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 189 ครั้ง)
  5. การจัดการด้านคุณภาพอากาศ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 159 ครั้ง)
  6. การประเมินรายงานตามภัยสุขภาพ5ด้าน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 150 ครั้ง)
Credit by คุณ นายกิตติพัทธ์ วรเชษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน