คู่มือการประเมินตนเอง การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. IHR (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 659 ครั้ง)
Credit by คุณ ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน