คู่มือปฏิบัติงาน (กระบวนการสนับสนุน)

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 514 ครั้ง)
  2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนบุคลากรเช้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 431 ครั้ง)
  3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 486 ครั้ง)
  4. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 478 ครั้ง)
  5. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการส่งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 425 ครั้ง)
  6. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 531 ครั้ง)
  7. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 335 ครั้ง)
Credit by คุณ ภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน