เครื่องมือและเทคนิคในการขับเคลื่อนงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
สำหรับบคลากรสาธารณสุข มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การป้องกัน ควบคุมโรคและการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 1140 ครั้ง)
Credit by คุณ
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน