รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (โรคปอดบวมในเด็ก) ปี 2251
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะโรคหวัดและโรคปอดบวม ซึ่งโรคปอดบวบยังเป็นปัญหารุนแรงในบางพื้นที่ และในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ไฟล์ดาวน์โหลด

  1. รายงานปี 2551 (ดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2494 ครั้ง)
Credit by คุณ
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน