ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย วันที่ 12-13 ธ.ค. 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 18 ธ.ค. 2562 - 455 ครั้งโดย chariya danongped นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงาน กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก

เรตติ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน