ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
งานการเงิน


16 ก.ย. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ เงิน พ.ต.ส. ค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 uploads/pdf/CENTER/monny16957.pdf

11 ก.ย. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 uploads/pdf/CENTER/monny11957.1.pdf

03 ก.ย. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ณ วันที่ 3 กันยายน 2557 uploads/pdf/CENTER/monny3957.pdf

26 ส.ค. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ เงิน พ.ต.ส. ค่าการศึกษาบุตร ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 uploads/pdf/CENTER/monny260857.pdf

14 ส.ค. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 uploads/pdf/CENTER/monny_140857.pdf

31 ก.ค. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน uploads/pdf/CENTER/monny_310757.pdf

23 ก.ค. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล วันที่ 24กรกฎาคม 2557 uploads/pdf/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A21.pdf

16 ก.ค. 2557

ประกาศรับเงินพ.ต.ส. เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล uploads/pdf/CENTER/monny_160757.pdf

04 ก.ค. 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 uploads/pdf/CENTER/monnyout040757.pdf

25 มิ.ย 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 uploads/pdf/CENTER/monnyout250657.pdf

20 มิ.ย 2557

ประกาศรับเงินค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 uploads/pdf/CENTER/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.1.pdf

19 มิ.ย 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ เงินพ.ต.ส. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ณ วันที่ 19 มิ.ย.57 uploads/pdf/CENTER/monny_190657(1).pdf

17 มิ.ย 2557

แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 uploads/pdf/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3095.pdf

09 มิ.ย 2557

ประกาศรับเงินค่าล่วงเวลา ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 uploads/pdf/CENTER/monny_90657.pdf

04 มิ.ย 2557

ประกาศรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน