ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
เรื่องทั่วไป


15 มี.ค. 2561

หนังสือใหม่สำนักโรคติดต่อทั่วไป uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf

05 ก.ย. 2560

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2017 uploads/pdf/Plague/Plague2017.docx

05 ก.ย. 2560

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2016 uploads/pdf/Plague/Plague2016.docx

05 ก.ย. 2560

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2015 uploads/pdf/Plague/Plague2015.docx

05 ก.ย. 2560

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2014 uploads/pdf/Plague/Plague2014.docx

05 ก.ย. 2560

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2013 uploads/pdf/Plague/Plague2013.docx

05 ก.ย. 2560

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2012 uploads/pdf/Plague/Plague2012.docx

05 ก.ย. 2560

สถานการณ์กาฬโรคย้อนหลัง ค.ศ. 2011 uploads/pdf/Plague/Plague2011.docx

11 พ.ค. 2560

TF02-แบบฟอร์มติดตามผลการฝึกอบรม_ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน uploads/pdf/TF02.pdf

29 มิ.ย 2559

สธ. แนะวิธีเลี่ยงอาหารปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน ป้องกันพิษสะสม uploads/pdf/Food%20Point%2027-06-59.pdf

09 มิ.ย 2559

กรมอนามัย เตือน หน้าฝนเสี่ยงเป็นหวัดง่าย ย้้า กินผักผลไม้รสเปรี้ยว เพิ่มวิตามินซี ควบออกก้าลัง สร้างภูมิต้านทาน uploads/pdf/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%2009-5-06-59.pdf

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่หน่วยงานภายในท่าอากาศยานดอนเมือง

19 พ.ค. 2559

ปลัดสธ. เตือนระวังลมแดดในเด็กเล็ก แนะครู ผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด uploads/pdf/Histrock%2018-05-59.pdf

16 พ.ค. 2559

ปลัด สธ.แนะน้าประชาชนหมั่นท้าความสะอาดแอร์และพัดลมไอน้าป้องกันโรคลีเจียนแนร์ uploads/pdf/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%8C16-05-59.pdf

04 พ.ค. 2559

กรมควบคุมโรค แนะ 2 เตรียม 5 ตื่นตัว ขณะขับรถทางไกล ป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว uploads/pdf/Holiday%203-05-59.pdf

27 เม.ย 2559

สธ. จัดระบบดูแลวัยทำงานกว่า 37 ล้านคนให้สุขภาพดี ทำงานอย่างมีความสุข uploads/pdf/work%20happy%2027-04-59.pdf

27 เม.ย 2559

กฤษฎีกาสวน สตง.! ยันหน้าที่ อปท.มีสิทธิ์เบิกงบฉีดยากันพิษสุนัขบ้า uploads/pdf/Vaccin%20Rabies%2027-04-59.pdf

25 เม.ย 2559

สธ.เตือนระวังแมลงมีพิษ 4 กลุ่มอันตรายถึงขั้นทำให้หายใจไม่สะดวกหรือช็อค uploads/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%2025-04-59(1).pdf

22 เม.ย 2559

กรมควบคุมโรค เตือนช่วงฝนฟ้าคะนองระวังฟ้าผ่า ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง และ ป้ายโฆษณา ข้อมูล 5 ปีพบผู้เสียชีวิต 36 ราย เกินครึ่งเกิดช่วง เม.ย.-พ.ค. uploads/pdf/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%2022-04-59.pdf

12 เม.ย 2559

กรมอนามัย เผย กินผักผลไม้ใกล้ตัวช่วยคลายร้อน ย้า ดื่มน้าเปล่าป้องกันภาวะขาดน้า uploads/pdf/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%8912-04-59.pdf

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน