ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
เรื่องเด่น ประเด็นร้อน


06 ธ.ค. 2562

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

04 ต.ค. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 (สัปดาห์ที่ 38) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk38.pdf

30 ก.ย. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 24 ก.ย. 62 (สัปดาห์ที่ 37) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk37(1).pdf

20 ก.ย. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 18 ก.ย. 62 (สัปดาห์ที่36) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk36.pdf

18 ก.ย. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 10 ก.ย.62 (สัปดาห์ที่35) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk35.pdf

06 ก.ย. 2562

โปสเตอร์แนวทางควบคุมโรคติดต่อและโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

06 ก.ย. 2562

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 35 ปี 2562 ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 uploads/pdf/EID/Flu%20weekly%20report%20wk%2035.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่

06 ก.ย. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 3 ก.ย. 62 (สัปดาห์ที่ 34) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk34.pdf

03 ก.ย. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 27 ส.ค.62 (สัปดาห์ที่ 33) uploads/pdf/child/HFMD_wk33-01.pdf

02 ก.ย. 2562

ข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 uploads/pdf/EID/Ebola%20MERS%20AL%20300862.pdf

ดูเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่

26 ส.ค. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 20 ส.ค. 62 (สัปดาห์ที่32) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk32.pdf

22 ส.ค. 2562

เอกสารบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนานวัตกรรมระบบ DDC e-Pink forms ผ่าน National Single Window (NSW) และการวิเคราะห์ข้อมูลของกองโรคติดต่อทั่วไป เพื่อรองรับ Digital Health ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2

19 ส.ค. 2562

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 14 ส.ค. 62 (สัปดาห์ที่31) uploads/pdf/child/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81_wk31.pdf

ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน