​​
 
 

 
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
 
เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ดูเพิ่มเติม
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด
สื่อเผยแพร่ สำนัก ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม

ประชุมเชินงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองโรคติดต่อทั่วไป ด้านการพัฒนานวัตกรรมระบบ DDC e-pinkforms ผ่าน National Single Window

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 

 
สุขศึกษาป้องกันโรคปรสิต สุขศึกษาสร้างสุข
อาหารปลอดพยาธิ
ปรสิต(พยาธิ)และการก่อโรค
โครงการบ้านหมาน่าอยู่
ดููวีดีโอทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์ โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไปในระดับใด?

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่พึงพอใจ

 
ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน