ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Logistics and Stockpiling) ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  10 ส.ค. 2561 - 15:14ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน