การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแบบบนโต๊ะ : ด้านอาหารปลอดภัยช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ประจำปี 2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องรับรอง อาคาร OB การท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  16 ก.ค. 2561 - 10:52ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน