ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอหิวาตกโรค และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มแรงงานประมงต่างด้าว ประจำปี 2560 8 มิ.ย. 60 ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  09 มิ.ย 2560 - 13:55ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน