การประชุมตรวจประเมินคุณภาพแผนบริหารความต่อเนื่อง และแผนความต่อเนื่องขององค์กร กรมควบคุมโรค ประจำปี 2558 วันที่ 27-28 ก.ค. 58 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ. นครปฐม

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  04 ส.ค. 2558 - 02:44ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน