ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้ามาศึกษาดูงานมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  29 ก.ค. 2558 - 03:52ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน