ประชุมสรุปบทเรียน เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม พร้อมรองอธิบดีน

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  17 ก.ค. 2558 - 06:15ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน