ประชุมหารือ เรื่อง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  22 ต.ค. 2557 - 07:14ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน