การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ วันที่ 18-20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  25 มี.ค. 2557 - 09:29ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน