นิเทศติดตามงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง โรงเรียนเซนต์ยอเซฟมุกดาหาร และ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร จ.มุกคาหาร วันที่ 4-5 มีนาคม 2557

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  25 มี.ค. 2557 - 06:51ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน