การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  19 มี.ค. 2557 - 03:43ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน