การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสรุปบทเรียนดำเนินงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีภัยหนาว ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 10-11มีนาคม 2557 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  18 มี.ค. 2557 - 09:10ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน