โครงการอบรม เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารเพื่อมาตรฐานการบริการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) สำหรับนักท่องเที่ยว ณ อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  17 ก.พ. 2557 - 08:57ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน