โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด (ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  17 ก.พ. 2557 - 08:41ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน