นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปพร้อมบุคลากรสำนักฯ บริจาคทรัพย์และแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนและเด็กก่อนวัยเรียนใน "กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ...ให้น้องๆ" ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  13 ก.พ. 2557 - 08:25ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน