ประชุมการพัฒนา Website ภาคภาษาอังกฤษของสำนักโรคติดต่อทั่วไป ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  13 ก.พ. 2557 - 08:44ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน