การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากร สำนักโรคติดต่อทั่วไป ตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Reform) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ทับขวัญรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  11 ก.พ. 2557 - 06:43ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน