โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดไฟฟ้า ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 มกราคม 2557

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  24 ม.ค. 2557 - 03:55ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน