การประชุมพิจารณาการจัดบูธแสดงผลงานหน่วยงานในการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  27 ธ.ค. 2556 - 10:20ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน