การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบการดูแลสุขภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีอัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย วันที่ 24 ธ.ค.2556

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  27 ธ.ค. 2556 - 09:48ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน