โครงการอบรมฟื้นฟูและตรวจสอบคุณภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพนักงงานจุลทัศนกร ด้านเทคนิคตรวจโรคหนอนพยาธิ ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2557

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

  27 ธ.ค. 2556 - 08:26ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน