ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้ซิกา ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2559
วันที่: 31 ส.ค. 2559


ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน