การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากร สำนักโรคติดต่อทั่วไป ตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข (Moph Reform) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ทับขวัญรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนนทบุรี
วันที่: 18 ก.พ. 2557


ผู้เข้าชมวันนี้ คน, ผู้เข้าชมเดือนนี้ คน, ผู้เข้าชมทั้งหมด คน